Etap II – termin kursu:
21-23 czerwca 2013

Zajęcia poprowadzi: Mistrz Radiestezji Jacek Wiśniewski

Cena kursu: 555 zł*

*) – cena obejmuje: kurs, podstawowe materiały, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

1. Prawa w radiestezji;

2. Sprzęt radiestezyjny (ciąg dalszy z Etapu I);

3. Siatka diagonalna i promieniowania skośne oraz inne zaburzenia;

4. Odpromienniki;

5. Ekspertyza radiestezyjna i zasady rysunku radiestezyjnego;

6. BHP w Radiestezji;

7. Ćwiczenia;
 

 

 

 

Etap II jest kontynuacją zajęć z etapu I. Przeznaczony jest dla osób, które ukończyły etap I
ponieważ ta część zajęć ma na celu uzupełnienie podstawowej wiedzy, usystematyzowanie jej
o wiedzę teoretyczną oraz wiedzę i umiejętności praktyczne. Etap ten, zamyka podstawową
wiedzę w zakresie radiestezji, dając możliwość kursantom podjęcia świadomej decyzji co
kolejnych kroków. Amatorzy, po etapie II mają komplet podstawowej wiedzy zaś dla osób
chcących zdobyć zawód radiestety etap II jest furtką do dalszej wiedzy.

Plan zajęć:
Rozkład godzinowy jak w przypadku etapu I

Etap III

Warsztaty terenowe – termin zajęć: 30 maja – 2 czerwca 2013:

Warsztaty poprowadzi: Mistrz Radiestezji Jacek Wiśniewski

Cena warsztatów: 100 zł* + koszty pobytu do uzgodnienia z Michałem Sapetą

*) – cena obejmuje: warsztaty, podstawowe materiały.
 

 

 

 

1. Ćwiczenia (przygotowane przez Mistrza Radiestezji p. Jacka Wiśniewskiego);
2. Pomiary terenowe;
3. Samodzielna praca na wyznaczonym terenie;
4. Wykonywanie ekspertyz;
5. Teleradiestezja;
6. Wykłady uzupełniające;

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób mających opanowane podstawy radiestezji –
teoretyczne i praktyczne, które ukończyły etap I, etap II, oba etapy lub zdobyły wiedzę na
innych kursach wraz z RODZINAMI. Stanowią praktyczne uzupełnienie teorii.
Głównym celem Warsztatów są ĆWICZENIA PRAKTYCZNE ORAZ PRACA ZE
SPRZĘTEM w zakresie wykrywania zaburzeń, określania kolorów, pomiarów wg skal
i porównaniu uzyskanych wyników z innymi uczestnikami warsztatów. Warsztaty dają
również możliwość uzupełnienia umiejętności praktycznych, sprawdzenia techniki pracy i
wprowadzenia ewentualnych korekt związanych z umiejętnością posługiwania się sprzętem;
inaczej mówiąc mają za zadanie połączyć teorię z praktyką „pod okiem” Mistrza Radiestezji.
 

 

 

 

Etap IV

Kurs i egzamin na Czeladnika Radiestezji;

Kontakt, pytania, informacje i zapisy:

Paweł Wittich, tel. kom. 697 668 999, adres e-mail: pawel.wittich@interia.pl
Warunkiem rezerwacji miejsca jest przysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata
zaliczki w wysokości 200 zł (w przypadku kursów) i/lub 50 zł w przypadku warsztatów; nr
konta zostanie przekazany po przyjęciu zgłoszenia.
Ilość miejsc ograniczona!