Plener Wielkich Malarzy Polskich  5 - 13.10.2013

Iwo Birkrenmajer            www.birkenmajer.art.pl

Mira Skoczek-Wojnicka    www.wojnicka.art.pl

Kajetan Pasztula             www.galeriaplaton.pl  www.facebook.com/kajpasz

Czesław Romanowski      www.czeslawromanowski.com

Barbara lawenda             www.lawendabarbara.com

Małgorzata Lalek             www.galeria.szczyrk.pl/lalek.htm

                                       www.poczatekatelier.pl/plenery.htm

Ewa Hernik                     www.ewahernik.com.pl

Wernisaż  12.10.2013  godz. 18.18