Impreza uzależniona jest od ilości zgłoszeń !!!

„Odlotowe wakacje” Czas: 18 VIII 2013 – 31.082013

Miejsce: Tuczno
Wakacje z lataniem odbędą się przy zebraniu grupy minimum 10 osób, lub większej, po dokonaniu przez uczestników przedpłaty połowy wartości, maksymalnie do 10 lipca. Oznacza to wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, zabezpieczenie 2 kompletów sprzętu oraz pilotów z uprawnieniami na ustalony termin.
Loty odbywają się zgodnie z prawem lotniczym, w warunkach stabilnej pogody, umożliwiającej bezpieczne wykonywanie lotów.
Motoparalotnie - o ile warunki meteorologiczne na to pozwolą, najczęściej wcześnie rano 6.00 – 9.00 oraz wieczorem 17.00 – 21.00. Paralotnie /loty za wyciągarką/ 8.00 – 12.00 oraz od 16.00-21.00 
 

 

 

 

Loty będą się odbywać w kilku osobowych grupach, co umożliwia indywidualne ustalenie preferowanych godzin własnych lotów, bez konieczności wspólnego spędzania większości czasu na lotnisku. 
Z uwagi na fakt, że zajęcia lotnicze odbywać będą się wcześnie rano oraz wieczorem, do dyspozycji uczestników pozostaje sporo wolnego czasu w ciągu całego dnia, który można zaaranżować w dowolny sposób, lub po prostu spędzić z rodziną /jeziora, kajaki, lasy itp./
W wypadku wystąpienia pogody uniemożliwiającej wykonywanie lotów lub ukończenie szkolenia /deszcz, wiatr, silna termika itp./ istnieje możliwość weekendowego ukończenia lotów w ustalonym późniejszym terminie, na lotnisku w Pile /lub w innym ustalonym miejscu/, w miesiącu wrześniu lub październiku 2013, bez ponoszenia dodatkowych opłat lotniczych.
Loty prowadzone są przez licencjonowanych pilotów, posiadających odpowiednie uprawnienia oraz adekwatne ubezpieczenia.
 

 

 

 

IMożliwe warianty
1. Odlotowe Wakacje połączone z SZKOLENIEM PARALOTNIOWYM. Szkolenie za wyciągarką, 
przygotowujące do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni, etap I i II / Licencja 
Pilota PP/- minimalna ilość osób – 10. 

Pełny koszt szkolenia 2500zł .

W ramach Odlotowych wakacji – szkolenie w Tucznie – tylko 1800zł!!!

2. Odlotowe Wakacje połączone z SZKOLENIEM MOTOPARALOTNIOWYM. Szkolenie na wózkach motoparalotniowych, do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Pilota Motoparalotni, etap I, II oraz uprawnienie PPGG /Licencja Pilota PPGG / - minimalna ilość osób – 10. 
Pełny koszt szkolenia 4000zł. 

W ramach Odlotowych Wakacji - szkolenie w Tucznie – tylko 3300zł!!!

3. Odlotowe Wakacje – LOTY ZA WYCIĄGARKĄ. Codzienne loty paralotniowe za wyciągarką. 

Minimalna ilość osób – 10. 
Standardowy koszt jednego lotu na sprzęcie szkoły - 70zł.
 

 

 

 

W ramach Odlotowych Wakacji proponujemy każdemu z uczestników wylatanie minimum 20 lotów za wyciągarką w cenie 1000zł. Po wylataniu tego minimum, jeśli warunki meteorologiczne pozwolą, istnieje możliwość wykupienia dodatkowych lotów na preferencyjnych warunkach – 40zł/ lot. Wszystkie loty 
mogą zostać zaliczone do szkolenia w ramach I Etapu na uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni, a poniesiona kwota odliczona od pełnego szkolenia, podjętego w czasie kolejnego roku.

4. Odlotowe Wakacje – LOTY MOTOPARALOTNIOWE. Codzienne loty motoparalotniowe z instruktorem / licencjonowanym pilotem z elementami samodzielnej nauki latania. 

Minimalna ilość osób – 10. 

Standardowy koszt 10 minutowego lotu –150zł, pełna godzina – 500zł. 
W ramach Odlotowych Wakacji proponujemy każdemu z uczestników wykonanie 20 lotów /lub wylatanie minimum 6 godzin/ w cenie 1800zł.

Po wylataniu tego minimum, jeśli warunki meteorologiczne pozwolą, istnieje możliwość wykupienia dodatkowych godzin lotów, na preferencyjnych warunkach 80zł/lot, lub 250zł/godzina lotu. Wszystkie loty mogą zostać zaliczone do szkolenia na licencję Pilota Motoparalotni - uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Pilota Motoparalotni, a poniesiona kwota odliczona od pełnego szkolenia, podjętego w czasie kolejnego roku.