HUNA zajęcia terapeutyczne : „Mapa Rodzin odnajdywanie i usuwanie nieuświadamianych konfliktów i blokad.

      Każdy z nas posiada b. wiele "blokad" trwale zapisanych w podświadomości. Nie zdajemy sobie z nich sprawy, gdyż nasza świadomość nie ma do nich dostępu.

      Możemy do nich dotrzeć - służy temu "narysowanie" własnej Mapy Rodzin na, której ujawniają się nasze niewłaściwe relacje emocjonalne - czyli niewłaściwe relacje naszych podświadomości - z ważnymi w naszym życiu osobami, skutkujące różnymi problemami i konfliktami.

      Każdy uczestnik zajęć samodzielnie "rysuje" swoją Mapę, dzięki czemu uzyskuje podprogowe informacje - czyli ukryte przed świadomością i logiką - o różnorodnych problemach, blokadach i konfliktach, które b. często utrudniają właściwe relacje z ludźmi i blokują realizacje celów życiowych 

 

 

 

     

      Zdiagnozowane problemy rozwiązuje się poprzez "uporządkowanie" Mapy, czyli przepracowanie poszczególnych blokad.

      Mapa Rodzin jest szczególnie przydatna przy problemach osobistych, rodzinnych, partnerskich i zawodowych.

      Na narysowanie Mapy, zdiagnozowanie problemów i ich usuniecie potrzeba na ogół 4-8 godzin.

Szczegółowe informacje : tel. 601 054 214